Paravents de fusta de pi flandes tenyida i envernissada, amb golfos rústics negres
Porta d'entrada de fusta de castanyer guarnida amb un picaporta de metall envellit de metales la Estrella.
Porta d'entrada de dues fulles amb punt, de fusta de niangó i vidres de colors

FUSTERIA DANIEL CANAL 699 45 87 81