DESCÀRREGA ANTICONDENSACIÓ

Es tracta d’ una petita canal de 8 x 4 mm que ressegueix tot el contorn interior de la finestra, la funció de la qual és la de comunicar l’exterior amb l’interior del galze de vidre, permeten la circulació de l’aire al voltant del vidre, d’aquesta manera s’eixuguen possibles condensacions provocades pel vidre, evitant que es malmeti la fusta en aquesta zona tant sensible i del tot inaccessible
LA CÀMARA DE DESCOMPRESIÓ

De grans dimensions i situada a la zona freda de la finestra (exterior) té la funció de recollir l’aigua de pluja canalitzant-la fins a al travesser inferior del bastiment per a ser evacuada per mitjà dels furats de desaigua.
3 JUNTES D’ESTANQUEÏTAT

Juntes que l´hi donen a la finestra unes altes prestacions d’aïllament acústic i tèrmic així com una estanqueïtat total davant de les inclemències meteorològiques (vent i aigua)
Cadascuna d’elles amb una funció específica:

ACÚSTICA situada a la part interior de la vivenda té la funció de millorar l’acústica (insonorització) de la finestra.
TÈRMO-ACÚSTICA és la que està situada a la part central de la finestra i que com el seu nom indica te 2 funcions, la tèrmica, evitant l’entrada d’aire fred o calent cap a l’interior de la vivenda o la fuga de calefacció o aire condicionat cap a l’exterior.
JUNTA D’AIGUA es tracta d’una junta situada al bastiment (marcada amb una circumferència en el gràfic) la funció de la qual és la d’evitar en gran, mesura, l’entrada d’aigua de pluja cap a la càmera de descompressió, facilitant així el treball d’aquesta
Detall de la part superior del bastimento n no hi ha junta d’aigua per tal de preservar la pressió (gravetat) dins de la cámara de descompressió

FUSTERIA DANIEL CANAL 699 45 87 81